Pożegnania: WIESŁAW PAWEŁ SZYMAŃSKI (1932-2017)

12 października 2017 roku, w godzinach popołudniowych przekroczył próg życia wybitny historyk i krytyk literacki, znawca literatury polskiej XX wieku, prozaik i publicysta – prof. Wiesław Paweł Szymański. Wiedza o Dwudziestoleciu Międzywojennym bez prac Profesora byłaby znacznie uboższa i mniej barwna.

Mieliśmy to szczęście, że z polecenia dyr. Andrzeja Paluchowskiego (również niedawno zmarłego) wydaliśmy w tym roku niezwykłą książkę – zapis rozmowy rzeki Profesora i Jego Żony, pani Danuty Szymańskiej – Nasz świat, piękny, mądry i ważny dialog, podsumowujący losy polskiej inteligencji w czasach PRL-u, „solidarnościowego” zrywu i trudnych lat stanu wojennego.

Prof. Wiesław Paweł Szymański urodził się 18 lutego 1932 roku w Częstochowie. Ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1953 roku. W latach 1972-1975 był lektorem i wykładowcą literatury polskiej w Nancy we Francji. Rozprawy, artykuły i recenzje drukował m.in. w czasopismach: „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Współczesność”, „Znak”, „Życie Literackie”. Od 1989 roku był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.