Gratulujemy: BEACIE GŁOWACKIEJ sukcesu tomu „Ikonostas”

Ikonostas Beaty Głowackiej zajął drugie miejsce w XIV edycji prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku (2017). Wyboru dokonano spośród 59 nadesłanych książek. W jury Konkursu zasiadali: prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Adam Wiedemann, dr Jakub Kornhauser. Wręczenie nagród odbyło się 14 kwietnia 2018 roku, w ramach festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie.

 

Ikonostas został ponadto nominowany do Nagrody Głównej w XXIII Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej w Krasnymstawie. Konkurs obejmował tomy poetyckie wydane w latach 2016 i 2017.