Gratulujemy: WALDEMAROWI MICHALSKIEMU Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności

Z radością informujemy, że w czasie piątkowej Gali Kultury (13 kwietnia 2018 r.) laureatem Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności został Waldemar Michalski – poeta, krytyk literacki, wieloletni sekretarz redakcji kwartalnika literackiego „Akcent”, współzałożyciel Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”, niezrównany propagator twórczości literackiej, mentor młodych poetów i pisarzy. Cieszymy się, że w tym Całokształcie Działalności zaarły się również książki poetyckie wydane w Wydawnictwie Norbertinum.

Więcej o Poecie

Fot. Krzysztof Anin Kuzko