Zofia Reklewska-Braun

Zofia Reklewska-Braun

 

Historyk literatury i teatru, pedagog, pisarka i dziennikarka. Urodziła się w Warszawie 8 września 1939 roku, w czasie oblężenia stolicy przez Niemców. Dzieciństwo w latach II wojny światowej spędziła w rodzinnym dworze ziemiańskim w Mirogonowicach w Sandomierskiem. Jako dziecko przeżyła niemiecką pacyfikację Mirogonowic, przejście frontu, wypędzenie z rodzinnego majątku w 1945 roku, aresztowanie matki przez UB, powojenną poniewierkę.

Do szkoły podstawowej chodziła w Ostrowcu, a do gimnazjum – w Warszawie. W bardzo młodym wieku rozpoczęła samodzielne życie, pracując zarobkowo. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, magisterium uzyskała w 1961 roku. Jeszcze w czasie studiów podjęła pracę jako nauczycielka języka polskiego i literatury polskiej w Liceum nr 6 na ulcy Smoczej w Warszawie. Związała się z harcerstwem. Była aktorką Teatru Klubu Inteligencji Katolickiej.

Po ukończeniu polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim pracowała jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie w redakcji prof. Zbigniewa Raszewskiego. W następnych latach mieszkała w Lublinie, a potem we Wrocławiu. Była sekretarzem literackim Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Działała społecznie w duszpasterstwach rodzin w Lublinie i we Wrocławiu oraz we wrocławskim Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym podczas stanu wojennego. Była też członkiem Rady Społecznej przy Kardynale Henryku Gulbinowiczu we Wrocławiu. Po wyjeździe, wraz z mężem, do Stanów Zjednoczonych w 1985 roku uczyła w Buffalo State College, na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo oraz w Polskiej Szkole im. Msgr. J. Adamskiego w Buffalo. Była tam zaangażowana w działalność różnych organizacji polonijnych i prowadziła kursy w parafiach katolickich.

Napisała (wraz z Kazimierzem Braunem) monografię Teofil Trzciński (Warszawa 1967) oraz wydała (wraz z Konstantym Puzyną) zbiór tekstów Jacques'a Copeau Naga scena (Warszawa 1972). Jej artykuły ukazywały się w „Dialogu” i programach przedstawień w wielu teatrach. Jest autorką wielu tekstów naukowych publikowanych w językach angielskim i polskim, w tym haseł w encyklopediach, oraz artykułów o literaturze i teatrze, a także o problemach społecznych i religijnych. Współpracowała z licznymi czasopismami w kraju i w Stanach Zjednoczonych, takimi jak: „Nowe Życie” we Wrocławiu (gdzie prowadziła stałą rubrykę pt. „Życie rodziną”) oraz „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku, „White Eagle” w Bostonie, „Tygodnik Polonijny” w New Jersey, „Am-Pol Eagle” w Buffalo i inne. Współpracowała również z Polskim Radiem w Nowym Jorku i Chicago.

Za zasługi w nauczaniu i propagowaniu języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Jej mężem jest reżyser i dramaturg Kazimierz Braun. Ma troje dzieci: Monikę, Grzegorza i Justynę.