Bohdan Królikowski
Bohdan Królikowski

dr Bohdan Królikowski

(ur. 1934)

 

Urodził się 3 lutego 1934 r. w Wilnie. Ukończył filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1967 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim za rozprawę Pamiętnik Marcina Matuszewicza. Debiutował w 1956 r. na łamach prasy jako krytyk literacki. Od 1956 r. był pracownikiem naukowym Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz kustoszem dyplomowanym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Autor ponad trzydziestu książek i około trzystu artykułów o tematyce historycznej. Interesuje się głównie historią polskiej kawalerii. Przygotował do druku kilka pamiętników, staropolskich i z wieku XX. Zajmował się też dziejami polskiego munduru i znaków wojskowych. W roku 1990 uczestniczył w projektowaniu nowego orła dla Wojska Polskiego.