Aleksander Hauke-Ligowski OP
Aleksander Hauke-Ligowski OP

Aleksander Hauke-Ligowski OP
(ur. 1936)


To jeden z najbardziej znanych i odważnych polskich duchownych. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku wyjeżdżał z tajnymi podróżami misyjnymi do Związku Radzieckiego. Pomagał duszpastersko katolikom w Wilnie, Rydze, Tallinie, Leningradzie i Moskwie. Po upadku ZSRR zasłużył się w odbudowie życia religijnego w Rosji i na Ukrainie – odnawiając m.in. struktury Zakonu Kaznodziejskiego na tych terenach.

Ojciec Hauke-Ligowski wspierał też działalność opozycji demokratycznej w PRL. W 1977 roku przyłączył się do głodówki ówczesnych opozycjonistów w warszawskim kościele św. Marcina, prowadzonej w obronie uwięzionych przez władze komunistyczne członków Komitetu Obrony Robotników.

Urodził się w 1936 roku w Lublinie. Skończył archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim,  po czym wstąpił do dominikanów. 25 czerwca 1965 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie mieszka w klasztorze w Szczecinie.