Anna Czekanowska

Prof. dr hab. Anna Czekanowska

(ur. 1929)

 

Muzykolog (etnomuzykolog), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, córka antropologa i etnografa Jana Czekanowskiego, badacza kultur pierwotnych Afryki i podróżnika.
Urodziła się 25 czerwca 1929 r. we Lwowie.
W latach 1948–1952 studiowała muzykologię u Adolfa Chybińskiego na Uniwersytecie w Poznaniu, następnie w l. 1958/59 - u K. Reinharda w Berlinie oraz M. Schneidera i K.G. Fellerera w Kolonii. Od 1957 związana z Instytutem Muzykologii UW, którego w latach 1975-91 była dyrektorem, kierując od 1969 Zakładem Etnomuzykologii, który stworzyła od podstaw i na wiele lat ukierunkowała jego profil badawczy. W 1959 r. uzyskała na UW stopień doktora na podstawie pracy Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego (wyd. 1961). W 1968 r. habilitowała się na UW rozprawą Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich (wyd. 1972). W 1976 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Z jej inicjatywy opracowany został kompleksowy model kształcenia etnomuzykologów na poziomie uniwersyteckim. Jest autorką jednych z niewielu w Polsce podręczników z zakresu etnomuzykologii (Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka (1971) oraz Kultury muzyczne Azji (1981).