Jerzy Górnicki

Jerzy Górnicki

(ur. 1939)

 

Architekt, urbanista – przygodę z literaturą rozpoczął w roku 1981. Będąc z dala od kraju pogrążonego w nocy stanu wojennego, w słonecznej i beztroskiej jeszcze Jugosławii, podjął pierwsze pisarskie próby. Fascynowała go poezja jako forma oddająca emocjonalny stosunek autora do otaczającej go rzeczywistości, zawarta w formie, treści, obrazie i muzyce słowa.
Po latach wydał dwa tomy poezji – pierwszy zatytułowany Milenium, drugi Wiersze. Pierwsza udana próba prozy zaowocowała szkicem zatytułowanym Zapętleni. To współczesna historia człowieka kryjącego ciemne strony przeszłości, poświęcającego dla własnego spokoju to, co w życiu najcenniejsze – przyjaźń.

Książki autora: