Aneta Paszkiewicz

Dr Aneta Paszkiewicz - absolwentka pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1996-2003 pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Chełmie. W 1999 roku wspólnie z prof. Zofią Ostrichanską, pod nazwiskiem Aneta Greczuszkin, opublikowała książkę: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego (wydanie I, Lublin 1999). Książka ta doczekała się trzech wydań - wyd. II, Lublin 2000; wyd. III, Lublin 2005).