Marian Żukowski
Marian Żukowski

prof. zw. dr hab. Marian Żukowski


Studiował na Wydziale Ekonomicznym UMCS Lublinie. Doktoryzował się w 1978 r., habilitował w 1989 r., w 2007 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1973 – 2010 roku pracownik naukowy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.
Autor ponad stu prac naukowych, badawczych i dydaktycznych. Książki i artykuły były publikowane w wydawnictwach zagranicznych w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Organizator piętnastu Międzynarodowych Sympozjum Banków Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Kierownik grantów badawczych finansowanych przez Polską Akademię Nauk i Komitet Badań Naukowych.
Od 2011 roku Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Pełnił też dwukrotnie funkcję prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Dyrektora Instytutu Ekonomii i członka Senatu UMCS oraz komisji senackich. Kierownik Centrum Badań Wschodnich.
Członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Członek Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Honorową Odznaką Związku Banków Polskich.