Małgorzata Maria Sagan
Małgorzata Maria Sagan

Małgorzata Maria Sagan

 

Urodziła się i wychowała pośród malowniczych wiejskich pejzaży Lubelszczyzny (Wysokie k. Krasnegostawu). Ukończyła studia polonistyczne na KUL-u. Jako nauczyciel języka polskiego napisała trzy autorskie programy kształcenia oraz kilkadziesiąt artykułów na temat nauczania i wychowania, publikowanych m.in. w „Naszym Dzienniku”, w miesięczniku „Wychowawca”, w kwartalniku „Cywilizacja”, w roczniku „Zeszyty Społeczne KIK”. Pełni funkcję doradcy metodycznego, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminatora gimnazjalnego i maturalnego. Występuje jako prelegentka podczas konferencji i seminariów naukowych podejmujących problematykę edukacyjną. Zdobyła tytuł laureata w kilku ogólnopolskich konkursach literackich. Jej wiersze były drukowane w tygodniku „Niedziela”, a także w antologiach pokonkursowych: O różaniec Jana Pawła II (2003), Chrystus życiem (2004), Świętymi bądźcie (2014). Jest związana ze środowiskiem Rodziny Radia Maryja oraz z Centrum Duchowości Księży Jezuitów, pozostając w nurcie formacji duchowej według wskazań św. Ignacego z Loyoli. Mieszka i pracuje w Lublinie.

 

Relacja ze spotkania z Autorką i promocji tomu „Bartymeusz i inni” – Lublin, listopad 2015 r.

Książki autora: