Ks. Franciszek Drączkowski
Ks. Franciszek  Drączkowski

Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski
(ur. 1941)

Ks. Franciszek Drączkowski jest profesorem Katolickiego Uniwersyteu Lubelskiego, kierownikiem Katedry Patrologii. Urodził się w Fordonie-Bydgoszczy, otrzymał święcenia kapłańskie w 1966 roku, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W latach 1968-1973 studiował filologię klasyczną i historię Kościoła w KUL, następnie – w latach 1973-1976 – patrologię w Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W dorobku naukowym ks. prof. Franciszka Drączkowskiego znajduje się ponad 200 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą (rozprawy, artykuły, hasła encyklopedyczne), w tym 28 książek, m.in. Agape w pismach Klemensa Aleksandryjskiego (Pelplin 1980), Kościół-Agape według Klemensa Aleksandryjskiego (Lublin 1983), Miłość syntezą chrześcijaństwa (Lublin 1990, 1991), Gott ist die Liebe. Eine patristische Studie (Lublin 1993). Jest on także promotorem 257 prac magisterskich i 13 prac doktorskich.

Ks. Franciszek Drączkowski pełnił (lub pełni nadal) następujące funkcje: Członka Kolegium Redakcyjnego „Vox Patrum” ­– od 1981 r.; Członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół KUL – od 1985 r. do 1991 r.; Przewodniczącego Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa Naukowego KUL – od 1987 r. do 1990 r.; Kuratora Koła Filologicznego – od 1987 r.; Prodziekana Wydziału Teologicznego – od 1990 r. do 1993 r.; Przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej – od 1990 r. do 1996 r.

W lutym 1988 r. ks. F. Drączkowski został mianowany Kapelanem Honorowym (Prałatem) Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a w 1997 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Dnia 18 października 1999 r. otrzymał nagrodę (indywidualną II stopnia) Rektora KUL (A. Szostek) „Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych”.

 

Książki autora:

Zbiór czternastu homilii wygłoszonych pierwotnie w Radiu Watykańskim