Agnieszka Ewa Nowak
Agnieszka Ewa Nowak

Dr Agnieszka Ewa Nowak

 

Urodziła się w Łodzi, gdzie ukończyła XXVI Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu humanistycznym. Po maturze podjęła studia polonistyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po zdaniu egzaminu magisterskiego na podstawie rozprawy o poezji Romana Brandstaettera powróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka polskiego. Wraz z początkiem pracy zawodowej podjęła studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Łodzi, który był filią Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia  ukończyła, zdobywając stopień magistra teologii na podstawie pracy z pogranicza poezji i teologii: Wizerunek Chrystusa w „Pieśni o moim Chrystusie” Romana Brandstaettera.

Pogranicze teologii i literatury zawsze w niej wzbudzało ciekawość i inspirowało do nieustannych poszukiwań, te zaś po latach przerwy zaowocowały podjęciem studiów doktoranckich na Wydziale Teologii UKSW. Owocem tychże studiów jest rozprawa pt. Wiara i kultura w dorobku pisarskim ks. Janusza St. Pasierba. W pracy tej autorka stara się podążać za myślą i doświadczeniami ks. Pasierba,  podejmuje zatem tematy, którym poświęcił wiele miejsca i uwagi, jak właściwe rozumienie, czym jest Kościół, sztuka sakralna, kultura i miejsce człowieka w otaczającym świecie.

Książki autora: