Stanisław Cieślak

Stanisław Cieślak

(ur. 1935)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych. W rzeszowskiej filii UMCS pracował jako adiunkt i wykładowca teorii organizacji i zarządzania. Następnie adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu–Rzeszowie, wykładowca m.in.: prawa administracyjnego, prawa samorządowego, teorii organizacji i zarządzania. Pracę zawodową ukończył jako rektor tejże uczelni.
W swej działalności zawsze łączył teorię z praktyką, wiedzę z doświadczeniem. Przed podjęciem pracy naukowej był zatrudniony w organach administracji państwowej (m.in. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu), pracował także jako nauczyciel i wykładowca przedmiotów z zakresu prawa publicznego oraz teorii organizacji i zarządzania w terenowych organach administracji publicznej w szkołach i ośrodkach doskonalenia zawodowego w Przemyślu i Rzeszowie.

Książki autora:

Zarys wiedzy na temat prawa i ustroju państwa