Zdzisław Podkański
Zdzisław Podkański

Zdzisław Podkański

(ur. 1949)

 

Polityk i urzędnik, w latach 1994-1996 wiceminister, następnie do 1997 r. minister kultury i sztuki, poseł na Sejm II, III i IV kadencji, od 2004 do 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji.

Urodził się 18 października 1949 r. w Guzówce, gm. Wysokie, woj. lubelskie, w rodzinie chłopskiej. Studia ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1972. Pracę zawodową rozpoczął w Towarzystwie Wiezy Powszechnej, a następnie kontynuował ją w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i organizacjach młodzieżowych. Przez ponad 8 lat pracował na stanowisku dyrektora Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W latach 1992-1997 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki, kolejno na stanowiskach: pełnomocnika ministra, podsekretarza stanu, a następnie ministra kultury i sztuki.

Działalność społeczną rozpoczął w 1966 r. w Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1970 r. był członkiem ZSL (później PSL). W 1991 r. wybrano go na prezesa ZW PSL w Lublinie. Od 1998 r. pełnił funkcję marszałka Sejmiku Chłopów Polskich. Od kwietnia 2006 r. prezes PSL „Piast”. Obecnie prezes Stronnictwa „Piast” i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego..Interesuje się historią Polski i sztuką ludową. Dużo czyta, wolne chwile spędza z rodziną. Jego hobby to pszczelarstwo.

Książki autora:

Opracowanie na temat różnych aspektów kultury ludowej Lubelszczyzny