Dariusz Wadowski
Dariusz Wadowski

dr hab. Dariusz Wadowski

 

Kierownik Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.