Robert Szwed
Robert Szwed

dr hab. Robert Szwed

 

Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), Towarzystwa Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia), Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media&Cultural Studies). Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa, 2003, Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007, Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity, 2007),  metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół opinii publicznej i komunikacji politycznej.