Marian Kozaczka
Marian Kozaczka

prof. dr hab. Marian Kozaczka

(ur. 1956)

 

Profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w historii gospodarczej Polski i świata, w polityce gospodarczej i regionalnej, w finansach publicznych, w ekonomii innowacji. Jest autorem książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2014 roku. Jest kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej i Rachunkowości w Instytucie Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Książki autora:

Historia gospodarcza Polski w latach 1989-2009

Wydanie trzecie zmienione i poprawione

Wydanie drugie zmienione i poprawione