Maciej Bałtowski
Maciej  Bałtowski

prof. dr hab. Maciej Bałtowski
(ur. 1953)


Profesor ekonomii, kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Autor pięciu książek oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych ma temat transformacji gospodarczej i przekształceń własnościowych w Polsce. Jego zainteresowania badawcze obejmują także problemy polityki gospodarczej i roli państwa oraz własności państwowej we współczesnych gospodarkach.
Od marca 2008 roku do czerwca 2013 r. był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej PGE SA. Wcześniej członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa SA w Lublinie (1998-2000) oraz Rady Nadzorczej Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG (2001-2003). Od 2014 r. członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN. W latach 2001-2003 był ekspertem Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, współautorem poselskiego projektu ustawy o nadzorze właścicielskim państwa. Od 2010 r. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.