Adam Biela (red. nauk.)
Adam Biela (red. nauk.)

Prof. dr hab. Adam Biela

(ur. 1947)

 

Urodził się 5 września 1947 roku w Syryni. Jest autorem prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej odbył na University of Michigan w Ann Arbor w latach 1975-1976 oraz w Decision Research w Eugene (Oregon) w latach 1982-1983. W 1973 roku uzyskał stopień doktora, a w 1980 roku – doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora, zaś w 1992 roku – stanowisko profesora zwyczajnego. Był stypendystą fundacji: Kościuszkowskiej, Fulbrighta i Humboldta. W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. W latach 1993-1998, przez dwie kadencje, zasiadał w Centralnej Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Własność i Gospodarność”. Od 1997 do 2001 roku był posłem na Sejm, członkiem Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, Komisji Transportu i Łączności oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach. W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Z jego inicjatywy doszło do uchwalenia ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości, która umożliwiła uwłaszczenie sprzedanych wraz z najemcami mieszkań zakładowych. W latach 2003-2004 był obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od 1 maja do 19 lipca 2004 roku – członkiem tego parlamentu. Z jego inicjatywy powstała inter-grupa w Parlamencie Europejskim – Rodzina w Europie.

 

Zob. także: Adam Biela