Wspólnota Przenajświętszej Trójcy

Wspólnota Przenajświętszej Trójcy

(żeński instytut świecki)

 

Członkinie Wspólnoty realizują powołanie w zwykłych warunkach życia świeckiego, w środowiskach społeczno-zawodowych, urzeczywistniając swoje całkowite oddanie Bogu poprzez praktykę rad ewangelicznych, do których zobowiązują się ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Fundamentem duchowości członkiń jest Liturgia eucharystyczna, Liturgia Godzin oraz czytanie Biblii i miłowanie Słowa Bożego.

Wspólnota ma charakter modlitewno-ekspiacyjny wyrażający się w trosce o kapłanów: o świętość ich życia, o ich wierny udział w kapłaństwie Chrystusowym oraz w intencji nowych powołań kapłańskich. Każda z członkiń modli się i ofiaruje życie za kapłanów z powierzonej jednej diecezji polskiej i z kraju misyjnego.

Charyzmatem jest modlitwa i ofiara w intencji kapłanów. Hasło instytutu brzmi: „Chwała Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Amen. Alleluja”.

 

Informacje o Wspólnocie

Książki autora: