Małgorzata Cwenk
Małgorzata Cwenk

dr hab. Małgorzata Król z d. Cwenk

(ur. 1975)

 

Adiunkt w Katedrze Krytyki Literackiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Towarzystwa Naukowego KUL.

Urodziła się w Lublinie. W latach 1994-1999 odbyła studia polonistyczne w KUL. W latach 1998-2000 nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Od roku 2000 asystent w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Prowadziła zajęcia związane z interpretacją tekstów literackich i naukowych (XVIII-XXI w.). W roku 2003 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Onufry Pietraszkiewicz – Biografia zesłańca”. W roku 2012 opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. „Felińska”.

Książki autora:

Opracowanie o lubelskich latach Onufrego Pietraszkiewicza