Roman Doktór (red. nauk.)
Roman  Doktór (red. nauk.)

prof. dr hab. Roman Doktór

(ur. 1953)

 

Roman Doktór urodził się 30 lipca 1953 roku. W latach 1972–1977 był studentem filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas studiów współtworzył Teatr Akademicki KUL Grupa „Ubodzy” i brał udział w organizacji Kullages.

W szkole średniej Roman Doktór należał do koła recytatorskiego, interesował się również historią teatru oraz teatrem współczesnym. Do działalności w Teatrze Akademickim KUL Grupa „Ubodzy” został zaproszony przez Mieczysława Abramowicza. Pierwszym przedstawieniem, w którym wziął udział był Kain i Abel (premiera w 1973 roku).

Kolejne spektakle to realizacje zespołowe: Upłaz (1974), oparty o teksty F. Dostojewskiego i wersety z Biblii, oraz Piłat (1975) w oparciu o teksty M. Bułhakowa i wersety Biblii, oraz fragmenty poematów W.B. Yeatsa, M. Reada, C.D. Lewisa, T. Rice’a, T.S. Eliota i niektóre teksty A. Camusa.
Roman Doktór wraz z Grupą „Ubodzy” zrealizował również: ironiczno-satyryczną Wieczerzę i karę (1975) oraz Gromadę (1977) na podstawie powieści L. del Vasto Judasz oraz tekstów T.S. Eliota i F. Dostojewskiego. Po ukończeniu studiów w 1977 roku jeszcze przez rok prowadził grupę.

W 1986 roku uzyskał tytuł naukowy doktora, a w 1999 – doktora habilitowanego. W latach 2004–2008 był prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku. W 2012 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na epoce oświecenia.

[opracowała Magdalena Kowalska, strona Teatru NN]

Książki autora:

Scenariusze lekcji poświęconych Cyprianowi Norwidowi