Stanisław Dobosz

mgr Stanisław Dobosz

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1976-2005.