Henryk Hoffman
Henryk Hoffman

Henryk Hoffman

 

Urodził się i dorastał w Drohobyczu; jego ojciec był lekarzem, matka zaś pochodziła z rodziny urzędniczej. W czasie wojny cała rodzina została przeniesiona do getta, a następnie po jego likwidacji, jemu i jego rodzicom udało się przeżyć w obozie. W obliczu jego likwidacji zbiegli do bunkra, w którym ukrywali się inni Żydzi. Po wyzwoleniu przez wojska sowieckie mogli wyjść z ukrycia. Przeniesieni do Gliwic, zaczęli tam nowe życie. Jednak ze względu na rosnące nastroje antyżydowskie w 1968 roku wraz z żoną Elżbietą i synem Markiem Henryk Hoffman wyjechał do Izraela. Swoje wspomnienia z czasu pobytu w Polsce zawarł w książce Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej (Lublin 1999), wydanej jako tom pierwszy nowej serii wydawniczej „Głosy Ocalonych”.

Książki autora:

Wspomnienia Henryka Hoffmana z czasów Holocaustu i lat powojennych.