Jan Stanisław Kiczor
Jan Stanisław Kiczor

Jan Stanisław Kiczor

(1947–2018)

 

Urodził się 15 maja 1947 roku w Pawłowie (województwo świętokrzyskie), zmarł 17 lutego 2018 roku w Warszawie. Laureat kilku ogólnopolskich konkursów poetyckich (trzykrotnie w Konkursie im. Jana Krzewniaka w Karczewie, Wąglańskim Maju Poezji, Konkursie Jednego Wiersza w Łomży, Konkursie Poetyckim im. Kamili Stabach). Na stałe mieszka w Warszawie z żoną Krystyną. Debiutował „wierszami tygodnia” w 2011 roku w E-tygodniku literacko-artystycznym „Pisarze.pl”. Nadto drukował w dwumiesięczniku „POEZJA Dzisiaj”, w kwartalniku „Tygiel”, w „Nowej Gazecie Literackiej”, „Krytyce Literackiej” i w prasie lokalnej, oraz rozlicznych antologiach. Był współwłaścicielem forum literackiego „Ogród Ciszy”, w którym także publikował.
Wydał kilka tomików poetyckich: Sny i przebudzenia (2012), Chichot na rozstajach (2012), Wyciąg z życiorysu (2013), Od Sasa do lasa i inne faramuszki (2013), Scalam się i rozpadam (2014), Rozjaśnianie czasu (2015), Sześć historii lirycznych (2015), Na kolcach jeża (2016). Od 2013 roku był członkiem Związku Literatów Polskich.