Tomasz Mickiewicz
Tomasz Mickiewicz

prof. Tomasz Mickiewicz

 

1984 – praca magisterska, Instytut Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, tytuł pracy: Cykle inwestycyjne w gospodarce polskiej.
1988 – doktor filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, tytuł rozprawy: Długookresowe trendy w zmianie struktury cen detalicznych w Polsce,1944-1984).
1986 – 1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Ekonomii – asystent
1990 – 1991 Urząd Miasta Lublina – Członek Zarządu Miasta (Wiceprezydent)
1991 – 1992 University of California at Davis, Wydział Ekonomii i Instytut Spraw Rządowych, asystent badawczy
1992 – 1996 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Ekonomii, adiunkt
1995 – 1996 University of London, SSEES, Post-Doctoral Research Fellow
1996 – 2002 University College London, SSEES, Wykładowca w zakresierestrukturyzacji ekonomicznej
2002-  University College London, SSEES, Wydział Nauk Społecznych – Starszy wykładowca w zakresie restrukturyzacji ekonomicznej


Economic Transition in Central Europe and the Commonwealth of Independent States (Transformacja   ekonomiczna w Europie Centralnej i Wspólnocie Państw Niepodległych), Palgrave Macmillan, Houndmills, Październik 2005, ss. 205.

Transitional Unemployment or Transition to Unemployment.  Restructuring and Labour Markets in Eastern Europe (Przejściowe bezrobocie czy przejście dobezrobocia. Restrukturyzacja i rynki pracy  w   Europie   Wschodniej), Harwood Academic Publishers, Amsterdam 2000, (60%, współautorka: Janice Bell – 40%), ss.229.

Wybór w gospodarce, Norbertinum, Lublin 1996 (trzy wydania od 1992 r.), ss. 248.