Agnieszka Kozak
Agnieszka Kozak

Agnieszka Kozak

 

Doktor psychologii, asystent w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi zajęcia w ramach programu Professional Diploma In Marketing certyfikowanego przez The Chartered Institute of Marketing przy współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu. Wykładowca na studiach MBA certyfikowanych przez Dublin City University, przy współpracy z Lubelską Szkołą Biznesu. W ramach pracy naukowej prowadziła warsztaty z doradzania i Marketingu KUL. Obecnie prowadzi warsztaty z doradztwa zawodowego, motywowania pracowników, sprzedaży i pracy z klientem. Jest autorem i współautorem programów: zachowania asertywne, podstawy komunikacji interpersonalnej i negocjacje. Główne zainteresowania naukowe: psychologia szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz psychologia ekonomiczna. Pasjonuje się górami i dydaktyką. Prywatnie, szczęśliwa mężatka, mama cudownej Marysi.

Książki autora:

Psychologiczne aspekty obrotu pieniądzem