Maja Elżbieta Cybulska
Maja Elżbieta Cybulska

dr Maja Elżbieta Cybulska

(ur. 1941)

 

Jest eseistką, krytykiem literackim, wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej. Urodziła się 8 marca 1941 r. w Lidzie. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium na temat powieści Niecierpliwi Zofii Nałkowskiej w 1964 r.). Obroniła pracę doktorską o opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza na Uniwersytecie Warszawskim w 1969 r. W latach 1969-1972 przebywała na stypendium naukowym w Oxfordzie. Od 1972 r. mieszka w Londynie. Jest żoną edytora Patricka Johna Finna.

W 1972 r. związała się z Biblioteką Polską w Londynie, gdzie między innymi gromadziła materiały do Bibliography of Books in Polish or Relating to Poland. Od 1974 r. współpracowała z londyńskimi „Wiadomościami”, gdzie obok recenzji i szkiców o literaturze polskiej i angielskiej prowadziła działy „Na półkach z książkami”, „40 lat temu”, a od 1978 r. – „25 lat temu”. Po zamknięciu „Wiadomości” w latach 1982-1995 prowadziła stały, cotygodniowy felieton literacki, w londyńskim „Tygodniu Polskim”. W 1989 r. weszła do jury nagrody „Wiadomości”.

Wykładała historię literatury polskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. W latach 1974-1992 prowadziła maturalne kursy przygotowawcze z języka polskiego na Ealing College of Higher Education (obecnie Thames Valley University) w Londynie. Kontynuowała je w Polskiej Macierzy Szkolnej w latach 1992-1995. W 1992 r. zatrudniona została jako nauczycielka języka polskiego Language Studies International w Londynie, a w 1996 r. w Regent Linguaphone.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Wydała zbiór wierszy Próby liryczne (1980) oraz prace: Tematy i pisarze (1982), Wacław Iwaniuk. Poeta (1984), Potwierdzone istnienie (1988), Rozmowy ze Stanisławem Gliwą (1990), Urywki kroniki szpitalnej (1992), W moich oczach (1996), Dobra Anglia i inne szkice (2005) oraz Czasem jest pięknie. Rozejrzyjcie się... (2014).

Książki autora:

Eseje o sztuce, literaturze i emigracyjnym życiu kulturalnym