Łukasz Marcińczak
Łukasz Marcińczak

dr Łukasz Marcińczak

(ur. 1971)

 

Urodził się w 1971 r. w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS  i podyplomowych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2006-2014 redagował pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Stały współpracownik kwartalnika literackiego „Akcent”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Publikował także m.in. w „Colloquia Communia”, „Magyar Napló” (Budapeszt), „Metai” (Wilno), „Gazecie Wyborczej”, „Frazie”, „Teatrze”. Autor zbioru poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002), dwóch tomów dociekań losologicznych: Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013) i Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach (2017) oraz zbioru esejów o Lublinie Kamienie pachnące szafranem (2016). Współautor (wraz z prof. Jadwigą Mizińską) książki Missisipi, czyli filozoficzny wywiad rzeka (2014). Współredaktor książek: Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo sentiens – człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). 

W 2010 roku odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W 2014 r. otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na realizację projektu artystycznego. W 2017 r. uhonorowany tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi.

Książki autora: