Wanda Kocięcka
Wanda Kocięcka

prof. dr hab. Wanda Kocięcka

 

Urodziła się na Kresach Wschodnich, w pobliżu jeziora Narocz. W miejscu urodzenia przeżyła czas drugiej wojny światowej. Po wojnie została przesiedlona wraz z całą rodziną na Ziemie Odzyskane. Dzieje przesiedlenia opisała w książce Spacer z cieniami, czyli historia bez zakończenia (Poznań 2005). Studia medyczne odbyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest lekarzem klinicystą w zakresie chorób zakaźnych i do czasu swojej pracy lekarskiej, dydaktycznej i naukowej była związana z uczelnią poznańską. Odbyła wiele podróży naukowych; przeżycia i refleksje, których one dostarczyły, zawarła w książce Podróż z Europą w sercu (Poznań 2001). Swoje przywiązanie do wartości rodzinnych, religijnych i tradycji narodowej starała się wyrażać w licznych publikacjach oraz w działalności w ramach wielu stowarzyszeń i organizacji.

Wydawnictwo Norbertinum:

  • Oddajcie mi Świętego Mikołaja! Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschodnich w latach wojny (wyd. III, 2006; wyd. IV, 2012)
  • Pęknięte ogniwa. Rozmowy z przeszłością (2011)