Wanda Kocięcka
Wanda Kocięcka

Prof. dr hab. Wanda Kocięcka

 

Urodziła się na Kresach Wschodnich, w pobliżu jeziora Narocz. Na Kresach przeżyła czas drugiej wojny światowej, a po jej zakończeniu została przesiedlona wraz z całą rodziną na Ziemie Odzyskane. Wspomnienia z dzieciństwa opisała w książce Oddajcie mi Świętego Mikolaja! (Poznań 1993, 1999, Lublin 2006, 2012), natomiast dzieje przesiedlenia oraz zmagania o swoje miejsce w nowej, powojennej rzeczywistości w kraju i w świecie – w książce Spacer z cieniami, czyli historia bez zakończenia (Poznań 2005). Studia medyczne odbyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest lekarzem klinicystą, specjalistą w zakresie chorób zakaźnych. Do czasu przejścia na emeryturę była związana z poznańską Uczelnią – jako lekarz, pracownik dydaktyczny i naukowiec. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Odbyła liczne podróże naukowe; a przeżycia i refleksje, których one dostarczyły, zawarła w książce Podróż z Europą w sercu (Poznań 2001). Swoje przywiązanie do wartości rodzinnych, religijnych i tradycji narodowej starała się wyrażać w licznych publikacjach oraz w działalności w ramach wielu stowarzyszeń i organizacji. W książce Pęknięte ogniwa. Rozmowy z przeszłością (Lublin 2011) na podstawie indywidualnych biografii opisała losy pokolenia mieszkającego przed wojną na Kresach Wschodnich, wychowanego w miłości do ojczyzny, naznaczonego doświadczeniem tułaczej wędrówki w czasie wojny.

 

Rozmowa z prof. dr hab. Wandą Kocięcką w 100-lecie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (17.11.2020). Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Jarosław Kocięcki, syn Pani Profesor.