Jan Jaworski
Jan Jaworski

dr Jan Jaworski

(ur. 1939)

 

Urodził się 3 grudnia 1939 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące (1958). Od roku 1969 mieszka w USA, w Chicago. W latach 1980–1987 studiował (eksternistycznie, równocześnie pracując) teologię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te uwieńczył pracą magisterską, opublikowaną pt. Jan Paweł II wśród Polonii amerykańskiej (Lublin 1991). Doktorat uzyskał w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (2011), na podstawie rozprawy na temat patriotyzmu w życiu i nauczaniu papieża Jana Pawła II. Rozprawa ta została opublikowana pt. Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II (Lublin: Norbertinum, 2012). Jest autorem licznych artykułów i reportaży w prasie krajowej i polonijnej oraz stałym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej (wcześniej: Pisma Okólnego Episkopatu Polski).

Czynnie uczestniczy w życiu Polonii amerykańskiej jako członek wielu organizacji polonijnych: Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois, Ligi Katolickiej, Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Koła Przyjaciół KUL w Chicago, pomagającego Uniwersytetowi, a w szczególności jego Bibliotece w trudnych latach. W roku 1994 otrzymał Medal za Zasługi dla KUL. Koordynował akcje charytatywne z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej: fundusze na budowę Hospicjum św. Brata Alberta oraz aparaturę medyczną i leki dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pomoc dla powodzian w Polsce. W latach 1992–2011 był rzecznikiem prasowym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w USA. Był również, w latach 1996–2009, przedstawicielem paryskiego Zakładu Biografistyki Polonijnej w USA. Aktualnie dr Jan Jaworski jest honorowym członkiem Fundacji Strzelce Wielkie w Chicago oraz przewodniczącym Oddziału Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które od lat wspiera powstanie Domu św. Jana Pawła II w Krakowie, na Białych Morzach.

Otrzymał wysokie odznaczenia Kościoła: medal „Pro Ecclesia et Pontificae” (od papieża Jana Pawła II, 1994), medal Ecclesiae Populoque servitium praestanti (od Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, 2000). Komandorię Orderu św. Sylwestra (od papieża Benedykta XVI, 2008), ustanowiony przez Metropolitę Krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza Złoty Medal im. Jana Pawła II (przyznawany za zasługi dla krakowskiej archidiecezji), Medal Prymasa Polski „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”, medal „Polonia Semper Fidelis” nadany przez Instytut Biograficzny Polonii Świata (2002), Srebrny Medal Stowarzyszenia Wspólnota Polska „za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie kultury polskiej na świecie” (2007), odznaka „Miecze Hallerowskie” nadana przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – „na pamiątkę wiernej służby dla ojczyzny”, Złoty Krzyż Zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (przyznany przez rektora tejże polonijnej instytucji), Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” nadany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (2014). Różnorodna aktywność i wyróżniająca się postawa dr. Jaworskiego została także doceniona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego przyznaniem tytułu „Wybitny Polak” w kategorii „Osobowość” w 2018 roku. Dr Jan Jaworski jest również kawalerem Międzynarodowego Królewskiego Orderu św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.

Od roku 2003 jest konfratrem Zakonu OO. Paulinów. Czynnie wspomaga Sanktuarium Jasnogórskie.

 

W roku 2019 ukazała się książka Marii Fortuny-Sudor W służbie bez granic, ukazująca sylwetkę i działalność Jana Jaworskiego na rzecz Kościoła, Polski i Polonii amerykańskiej.

Książki autora:

Książka poświęcona idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II