Harry Duda
Harry Duda

Harry Alfred Piotr Duda

(ur. 1944)

 

Poeta i publicysta (debiuty w 1964), emerytowany nauczyciel dyplomowany; z wykształcenia polonista (WSP w Opolu, 1968) i absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody przy Akademii Rolniczej w Krakowie (1973). Były wieloletni redaktor wydawnictw i czasopism oświatowych oraz wydawca i redaktor licznych zbiorów poezji autorów opolskich; współpracował z wieloma czasopismami; działacz społeczny w dziedzinie ochrony przyrody i życia środowisk twórczych Opola. Współpracownik śp. prof. dra med. Juliana Aleksandrowicza z Krakowa (i współautor jego książki U progu medycyny jutra, 1988). Współpracował też z Kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie – śp. ks. prałatem prof. Zdzisławem Aleksandrem Jastrzębiec Peszkowskim, m.in. jako autor aktów erekcyjnych dla Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Miednoje (1995) oraz inskrypcji epitafijnych na płytach kamieni węgielnych pod te cmentarze. Jest autorem poświęconych Zbrodni Katyńskiej dwóch książek publicystycznych (pod wspólnym tytułem Szlakiem zbrodni, 1994 i 1998) i jednego zbioru wierszy (Odrąbani od pnia, 2010). Ma w dorobku czterdzieści pozycji zwartych (i współautorstwo dwóch) – w tym kilkanaście zbiorów poezji własnej, antologii i wyborów wierszy innych autorów – oraz ponad półtora tysiąca publikacji rozproszonych. Wieloletni były współpracownik Radia Opole (autor i współautor około tysiąca audycji radiowych). Dokonał ujęć poetyckich wierszem: czterech Ewangelii w toku jednej opowieści (dzieło Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii dedykowane Janowi Pawłowi II na 2000-lecie chrześcijaństwa, 1999 i 2012), a ponadto Apokalipsy św. Jana oraz wszystkich ksiąg mądrościowych Starego Testamentu (opublikowano dotąd Psalmy Dawida, Księgę Hioba, Pieśń nad pieśniami i Księgę Koheleta). Ujął też wierszem Lamentacje Jeremiasza (wyd. w 2008) oraz Księgę Wyjścia (niepublikowana). Został dwukrotnie uhonorowany dyplomem Papieskiego Błogosławieństwa Jana Pawła II, a odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” i tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Opola, a obok wielu innych nagród otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki (2010).