Eseistyka i publicystyka
Londyńskie bagaże literackie

Artykuły, wywiady, reportaże, eseje o współczesnej literaturze polskiej

Nasz świat. Rozmowy

Zapis rozmów o sztuce, kulturze, literaturze, życiu...

Parasol angielski. Wybór szkiców emigracyjnych

Eseje i szkice o historii i kulturze polskiej emigracji powojennej

Polak Polakowi... czyli podzwonne. O tym, jak na stulecie wydarzeń nie wydano powieści „Tamtego lata...” S.N. Goworzyckiego

Opracowanie o funkcjonowaniu rynku książki w Polsce na przykładzie zabiegów o wydanie powieści „Tamtego lata...” S.N. Goworzyckiego

Psyche bezskrzydła. Relacja z depresji

Dziennik-świadectwo przeżywania depresji i procesu jej przełamywania.