Eseistyka i publicystyka
Umiłowanie Polesia

Wywiady z twórcami związanymi z Polesiem

W służbie bez granic. O Janie Jaworskim i jego działalności na rzecz Kościoła, Polski i Polonii amerykańskiej

Książka poświęcona postaci i działalności dra Jana Jaworskiego, jednego z najbardziej znanych działaczy Polonii amerykańskiej

Wiatr z Hamburga. O życiu Polaków poza krajem

Zbiór artykułów i reportaży poświęconych losom Polaków pozostających w Niemczech po II wojnie światowej

Wielopis wielopolis

Eseje o literaturze, sztuce i życiu kulturalnym w Polsce i na emigracji

Wystawy

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami