Kresowiana
„Trzeba zostać”

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom I–II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom II

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918–1919

Historia obrony Lwowa w latach 1918–1919 oczami francuskiej pisarki.