Lubliniana
„Cichy”

Biografia jednego z najmłodszych żołnierzy AK, po wojnie nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Niesamowite losy człowieka „w czepku urodzonego”.

„Miasto żałoby”. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza

Opracowanie o lubelskich latach Onufrego Pietraszkiewicza

Archidiecezja Lubelska. Informator A.D. 1995

Informator o stanie diecezji lubelskiej w 1995 r.

Cudzoziemscy nauczyciele Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915

Słownik biograficzny nauczycieli Gimnazjum Lubelskiego w latach 1815-1915