Nauki o ziemi
Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny

Omówienie warunków hydrogeologicznych Lubelszczyzny połączone z historią lubelskich firm wiertniczych