Wspomnienia i listy
Diabelne szczęście czy palec Boży?

Wspomnienia Stanisława Likiernika z czasów wojny, okupacji i okresu tuż po wojnie

Drogi Opatrzności

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród Polaków deportowanych do Kazachstanu.

Drogi Opatrzności

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Dziesięć dni w PRL-u

Wspomnienia reżysera teatralnego i dramatopisarza z lat PRL-u

Jak ścigane zwierzę

Dramatyczne wspomnienia z okresu Holocaustu

Jeszcze słychać tętent i rżenie koni

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.