Wspomnienia i listy
Krzyż Wołynia 1943. Część II: Relacje (Krąg Kupowalecki)

Relacje świadków rzezi wołyńskiej z okolic wsi Kupowalce (wyd. 3)

Krzyż Wołynia 1943. Część II: Relacje (krąg kupowalecki)

Relacje świadków rzezi wołyńskiej z okolic wsi Kupowalce (wyd. 1)

Kurhan Polki

Wspomnienia ze zsyłki do Kazachstanu