Wspomnienia i listy
Z Drohobycza do Ziemi Obiecanej

Wspomnienia Henryka Hoffmana z czasów Holocaustu i lat powojennych.

Zanim powstała „Solidarność”

Wspomnienia z czasów początków „Solidarności"