Politologia i stosunki międzynarodowe
U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne – wywiady – rozmowy

Teksty dotyczące przemian mentalnościowych społeczeństwa polskiego w okresie transformacji.