Politologia i stosunki międzynarodowe
Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959-1976-2003

Dzieje Gminy Polskiej Zachodniego Londynu, prężnego ośrodka emigracji

U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne – wywiady – rozmowy

Teksty dotyczące przemian mentalnościowych społeczeństwa polskiego w okresie transformacji.