...na ziemi w lublinie... Felietony społeczno-kulturalne
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2008
  • Objętość: 256, [3] s. + 8 kart kolor.
  • Format: 147 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-318-0
  • SERIA: Świadkowie Nadziei

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

Seria „Świadkowie Nadziei”, tom II

 

Ksiądz profesor Alfred M. Wierzbicki, filozof i poeta, tym razem obdarzył swoich czytelników felietonami społeczno-kulturalnymi zebranymi w tomie zatytułowanym ... na ziemi w lublinie ... Autor już w pierwszym szkicu Medaliony wyznaje, że od dawna marzył o zasmakowaniu lekkiego lotu felietonisty, ale strach przed upadkiem powstrzymywał go. Widać, że fascynacja niełatwym gatunkiem literackim oraz inspiracja duchowością dwóch wybitnych przewodników, Władysława Panasa i Józefa Czechowicza, przekonały go do tego – jakże ryzykownego – przedsięwzięcia literackiego. Chociaż debiutancki to lot, nie przypomina jednak lotu jaskółczego ani nie zdradza lęku wysokości. Dopiero na tym poziomie zadziwia nowe spojrzenie na oblicze tej uśpionej prowincji, bo dotychczas żaden z lublinian nie odważył się tak spojrzeć na to miasto.

Lublin jawi się jako żywy tekst, współczesny „palimpsest złożony z budowli, kształtów ulic, z żywotów ludzi i ich dokonań, wreszcie idei”, jako – pewnie wielu się zdziwi – ostatnie miasto dawnej, wspaniałej Rzeczypospolitej jagiellońskiej. Jagiellonowie władali Rzeczypospolitą Polską przez pięć wieków. Za ich panowania stała się ona państwem o dużej różnorodności narodowej, religijnej i kulturowej. „Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność – pisał Jan Paweł II. – Sam pochodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce – może nawet w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek – czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu”. Jagiellonowie nadali polskości nowy wymiar – ta „polskość jagiellońska” przejawia się właśnie w otwartości na wyznaniową i kulturową inność, w wielości i pluralizmie. Rozumiał to Jan Paweł II, który okazał się współczesnym kontynuatorem i duchowym spadkobiercą dziedzictwa Polski jagiellońskiej. Dziś, kiedy nie ma już Jagiellonów, a jagielloński model polskości przestał być dla polskich obywateli sprawą oczywistą, słowa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: „Lublin jest ostatnim miastem dawnej Rzeczypospolitej”, nabierają szczególnego znaczenia. Tu, „... na ziemi w Lublinie”, między Krakowem i Wilnem, 1 lipca 1569 roku, w dniu podpisania unii lubelskiej, Polska zaczęła oddychać płucami wielu różnych kultur i narodowości. Książka księdza profesora Wierzbickiego jest wytrwałym nasłuchiwaniem ech „polskości jagiellońskiej”, która w przekonaniu Autora powinna określać współczesny styl bycia Polakiem. Refleksja ta nie przebiega na jednej tylko płaszczyźnie. Doświadczenie „polskości jagiellońskiej” niczym niewidzialna nić w tej książce łączy światy poezji, literatury, sztuki, religii, polityki i filozofii. Felietonistyka księdza Wierzbickiego staje się niezapomnianą lekcją humanizmu, aby w wielości i różnorodności nie poszukiwać granic, ale wspólnoty i człowieczeństwa.

 

Spis treści

Wstęp

 

Medaliony

Katolicyzm i nihilizm

Lud niemego języka

Święto na placu

Adwent Ukrainy

Niezwykły tydzień miłosierdzia

„Gdy życia koniec szepce do początku..”

Habemus papam

Czekając na świętego Benedykta

Passacaglia dla Mistrza

Obywatel znad Tybru

Strażnik poranka

Wielki romantyk krajowy

Warto się trudzić

Misterium dzwonu

List do Henia

Proboszcz Majdanka

Świątynia Przymierza

Potęga rzeczy

Malarz aniołów

Uśpiona prowincja

Wieża sztuki

Kobieta i sacrum

„Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie...”

Tryptyk polski

Rodzina poety

Zaułek Hartwigów

Adresy Anny Kamieńskiej

Szkice do portretów

Uniwersytet jest wspólnotą związaną wyższym celem

Układ planet i siła ducha

Na pożegnanie filozofa

Cieszył się ludźmi

Gwałtownik i entuzjasta

Zawsze miał nadzieję

Lubelski Sokrates

Piękno życia dla Polski

Opowieści krechowieckie

Polskość – ale jaka?

Coś ty Polakom zrobił, Gombrowiczu...?

Rozterki republikanina

 

Nota bibliograficzna

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej