Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu)
  • Wydanie: drugie
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2012
  • Objętość: 244 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-473-6

Cenne opracowanie z dziedziny resocjalizacji, skierowane przede wszystkim do rodzinnych kuratorów sądowych i osób związanych z sądownictwem, będące rozwinięciem problemów zasygnalizowanych w poprzedniej książce: Aneta Greczuszkin, Zofia Ostrichanska, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, wyd. III, Lublin 2005. Publikacja ta stara się wypełnić lukę wśród skromnej literatury poświęconej tematyce konkretnych metod pracy rodzinnego kuratora sądowego. Autorka w swojej najnowszej książce pokazuje rodzinnym kuratorom sądowym, jak istotna i skuteczna jest zasada podmiotowego traktowania wychowanka w ich pracy oraz jak bardzo niekorzystny wpływ na psychikę i późniejsze życie nieletnich mają doświadczenia traktowania przedmiotowego. Praca w sposób wyczerpujący omawia metody, umożliwiające w najpełniejszym wymiarze podmiotowe podejście do osoby nieletniego, są to: praca z indywidualnym przypadkiem, metoda kontraktu i rozmowy wychowawczej, stosowanych w ramach caseworku. Dużym walorem tej pozycji jest to, że Autorka nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia teoretycznego dyskursu, ale dostarcza rzetelnej podstawy empirycznej dla swoich analiz. Materiał empiryczny zaprezentowany w książce z całą pewnością przysłuży się doskonaleniu i rozwijaniu warsztatu pracy rodzinnego kuratora sądowego.

 

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Osoba wychowanka jako podmiot wychowania
1.1. Personalistyczna koncepcja człowieka podstawą podmiotowego traktowania wychowanka
1.2. Wpływ personalizmu na proces wychowania

Rozdział II: Młodzież niedostosowana społecznie
2.1. Definicje niedostosowania społecznego
2.2. Środowisko rodzinne a zachowania aspołeczne u dzieci
2.3. Rola środowiska szkolnego w procesie niedostosowania społecznego

Rozdział III: Powstanie, rozwój i zadania kurateli sądowej
3.1. Podejście do osoby nieletniego na przestrzeni wieków w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego oraz konwencji i artykułów prawa międzynarodowego
3.2. Powstanie i rozwój instytucji nadzoru kuratorskiego w Polsce
3.3. Miejsce nadzoru kuratorskiego wśród środków stosowanych wobec nieletniego
3.4. Kontrola i przymus a podmiotowość w nadzorach kuratorskich
3.5. Kuratela jako specyficzny środek wychowania resocjalizacyjnego

Rozdział IV: Powstanie metody casework oraz jej zastosowanie w pracy kuratora
4.1. Etiologia metody casework, procedury jej stosowania oraz zasadnicze nurty
4.2. Podstawowe założenia metody casework
4.3. Zastosowanie metody indywidualnych przypadków w nadzorach kuratora

Rozdział V: Koncepcja i metody badań
5.1. Teren, przebieg oraz problematyka prowadzonych badań
5.2. Metoda badawcza

Rozdział VI: Rozmowa wychowawcza
6.1. Podstawowe definicje, typy i zasady rozmów
6.2. Zastosowanie rozmowy w pracy kuratora

Rozdział VII: Rozmowa kuratora z nieletnim na podstawie badań

Rozdział VIII: Kontrakt i związane z nim problemy
8.1. Formy kontaktów stosowanych w praktyce
8.2. Kontrakt w ujęciu teoretycznym. Podstawowe założenia i sposoby stosowania, zalety i wady

Rozdział IX: Praktyczne zastosowanie kontraktu w prowadzonych badaniach

Zakończenie

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane