Powierz Panu swą drogę. W łagrze Dżezkazgan Rudnik (1949–1956)
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2011
  • Objętość: 190, [6] s., 16 s. il. czarno-białych
  • Format: 147 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-458-3
  • ISSN: 1230-1795
  • SERIA: Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR

Wspomnienia ks. Michała Woronieckiego CM z siedmioletniego pobytu w łagrze Dżezkazgan Rudnik w Kazachstanie w latach 1949-1956, a przedtem w więzieniu śledczym w Brześciu nad Bugiem, jest kolejnym, szóstym tomem w serii „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu. Pamiętniki i dokumenty”, wydawanej przez Wydawnictwo Norbertinum od 1991 roku. Jej celem jest udostępnienie źródeł historycznych do dziejów Kościoła na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej okupowanych przez ZSRS w latach 1939-1941, a następnie pozostających w obrębie tego państwa po roku 1945, gdy te tereny, w wyniku umowy w Jałcie, zostały włączone w jego granice.
Ks. Michał Woroniecki należał do liczącej ponad dwadzieścia osób grupy księży polskich, którzy po zakończeniu wojny, mając możliwość opuszczenia znanego im dobrze, wrogiego wobec religii i Kościoła państwa, pozostali w nim ze świadomością, że czekają ich represje. Motywem tej decyzji była wierność powołaniu: na tych terenach pozostawali wierni oczekujący obecności wśród nich kapłana. Nastąpiły nieuniknione represje. Religię, a Kościół katolicki w szczególności, uważano za główną przeszkodę w budowaniu ustroju komunistycznego. Przeszkodę tę władze sowieckie w sposób bezwzględny usuwały.
Ks. Roman Dzwonkowski SAC, fragm. wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp (ks. Roman Dzwonkowski SAC)

Koleje życia ks. Michała Woronieckiego CM

 

Część I

Lwów. 1945 rok

Łysków

 

Część II

Prużana

Brześć

Śledztwo

Konfrontacja (Ocznaja stawka)

Sprawa podpolnej (podziemnej) organizacji

Żywnościowe paczki dla więźnia

Czekam na sąd

Przed Wojskowym Trybunałem Wojsk MWD w Brześciu

W więzieniu w Brześciu

W Orszy

Z Orszy przez Moskwę i Pietropawłowsk

 

Część III

9 października 1949 roku. Łagier 2. otdielenija (obóz 2. oddziału) – Stiepłag MWD, 4. łagpunkt

Urządzenie 2. otdielenija łagru Dżezkazgan

Organizacja przymusowej pracy

Lekarska kontrola zdrowia

Pierwsza moja Msza Święta w obozie. Boże Narodzenie 1949 roku

ITŁ 2. otdielenije – 1950 rok. CX-628

Niepokój o los matki

Praca w brygadach budowlanych

O listach, kartkach i paczkach słów kilka. Maj–grudzień 1950 roku

Wspomnienia o wzajemnych stosunkach więźniów. Nariadczik Walerka. Szmony

Ciekawe zjawiska przyrody – piaskowe trąby, gwałtowne wichury, rodzaj halo, burany

Trochę z poczty do mamy w 1951 roku

 

Część IV. Pobyt na 1. otdieleniju obozu. 1951–1956

1. łagpunkt 1. łagotdielenija. 2 października 1951– 1 kwietnia 1952 roku

Kopalnia miedzi Pokro. 1952 rok

O 3. łagpunkcie. 1952 rok

Z listów do mamy. Wilno, Antokol 2/1, 1952 rok

Wigilia i święta Bożego Narodzenia. 24–25 grudnia 1952 roku

Kopalnia miedzi nr 3 – Kriesto Zapad. 1952 rok

Różne prace w kopalni nr 3

Umformienna (transformatornia). 1953 rok

Religijno-oświatowe możliwości w łagrze

Piąta Wigilia Bożego Narodzenia w Dżezkazganie. 24 grudnia 1953 roku

Godziny na nocnej zmianie w kopalni Kriesto Zapad

Msze św. w kopalni Kriesto Zapad

Cmentarzyk zmarłych więźniów w Dżezkazganie Rudniku

Z poczty do mamy. Wilno, ul. Antokolska 2/1

Politzaniatija (zajęcia polityczno-społeczne)

 

Część V

Strajk – bunt więźniów dżezkazgańskich w 1. otdieleniju. 1954 rok

Z listów do mamy. Wilno, ul. Antokolska 2/1

Odwiedziny br. Ludwika Dziemianczyka. 2–12 VIII 1954 roku

Różne wiadomości c.d. 1954 rok

Karolina Syrejko – sparaliżowana, żarliwa katechetka i dobrodziejka

Transport odwołany

Wybrana mieszanka listów do mamy. 1955 rok

Pogadanka na spotkaniu z rodakami. 8 maja 1955 roku

Przesiedlenie z 3. do 2. łagpunktu. Skrz. p. 392/1–2

Przesłuchania przez sędziego w obozie

Odpowiedź na pierwszy list ks. Izydora Ździebły

Na ulgowym reżymie od 26 lutego 1956 roku do końca pobytu w łagrze. Skrz. p. 392/1-3

Pierwsze wiadomości od ks. Władysława Bukowińskiego

Tablica pamiątkowa na cmentarzu więźniów w Dżezkazganie

Przygoda z książeczką Nowego Testamentu

Wielkanoc – siódma i ostatnia w łagrze dżezkazgańskim – 1 kwietnia 1956 roku

Prośby o cierpliwość. Dzielenie się z mamą niepokojami i nadzieją

Ostatni list do mnie ks. Bukowińskiego

Praca Komisji Najwyższej Rady ZSRS w naszym otdieleniju

Zwolnienie z obozu i od odpowiedzialności sądowej. 14 lipca 1956 roku

Z listów do mamy

Droga powrotna po siedmiu latach w łagrach

„Powierz Panu swą drogę”

 

Dodatek

Chronologia wydarzeń

Informacja o liczbie więźniów Stiepłagu MWD według stanu na 10 czerwca 1954 roku (por. „Karta” 13/1994)

Bunt więźniów i więźniarek w 3. otdieleniju Stiepłagu w Kingirze 16 maja–25 czerwca 1954 roku. Wspomnienia uczestników i wypiski z akt urzędowych.

Msze Święte w obozie

Zaczoty

Świadectwo wiary

Karolina Syrejko

Z listu do Benigny w Białymstoku

List do br. Ludwika Dziemianczyka. 28 maja 1956 roku

 

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks nazw geograficznych i administracyjnych

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa