Współdziałanie potrzebą czasu
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 258 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-123-5

„W świecie współczesnym, pełnym różnych napięć społecznych i politycznych, w dobie konfliktów i podziałów na skalę narodową czy nawet międzynarodową, problemem numer jeden staje się zagadnienie współdziałania i współpracy między poszczególnymi jednostkami i całymi grupami ludzkimi.

Współdziałanie, właściwie rozumiane, ma określony przedmiot, cel i swoje granice, wyznaczone przez prawidłowo ukształtowane sumienie. Jako takie możliwe jest tylko w odniesieniu do „dobra wspólnego” (bonum commune) społeczności świeckiej czy kościelnej, dobra materialnego lub duchowego, doczesnego i wiecznego, naturalnego i nadprzyrodzonego. Nie może być moralnie dopuszczalne współdziałanie w czynieniu zła”.

(fragm. Przedmowy)

 

Książka ma na celu popularne przedstawienie procesu współdziałania ludzi z punktu widzenia psychologii. Pierwsza część książki poświęcona została teoretycznej refleksji nad pojęciem procesu współdziałania, zawiera opinie na jego temat, wyrażone w mini-ankiecie przez osoby pełniące ważne funkcje społeczne. W drugiej części Autor prezentuje własną wizję współdziałania w głównych dziedzinach życia społecznego w Polsce, jak np. małżeństwo i rodzina, szkoły, wspólnoty religijne, służba zdrowia, kultura, sztuka, sport. Tezy zostały zilustrowane konkretnymi przykładami, całość wzbogacona wypowiedziami wielu wybitnych myślicieli, w tym Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Spis treści

 

Przedmowa (ks. prof. dr hab. Marian Wolicki)

Informacje wstępne

Wprowadzenie

 

Część I: Teorie i opinie

Rozdział I: Czym jest współdziałanie?

Rozdział II: Co pobudza ludzi do współdziałania?

Rozdział III: Kiedy współdziałanie jest skuteczne?

 

Część II: Współdziałanie w różnych dziedzinach życie społecznego w Polsce

Wprowadzenie

Rozdział I: Małżeństwo i rodzina

Rozdział II: Edukacja

Rozdział III: Religia – ekumenizm

Rozdział IV: Media: prasa, radio, telewizja

Rozdział V: Ochrona zdrowia

Rozdział VI: Bezpieczeństwo obywateli

Rozdział VII: Obrona narodowa

Rozdział VIII: Polityka wewnętrzna kraju

Rozdział IX: Kultura – sztuka

Rozdział X: Sport

 

Zakończenie

Literatura

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej