Polacy i Polska w drugiej wojnie światowej
  • Wydanie: drugie fotooffsetowe
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2010
  • Objętość: 112 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-415-6

Polska Macierz Szkolna za Granicą zwróciła się do autora niniejszej książki z prośbą o przygotowanie kilku referatów, dotyczących tematu „Polacy i Polska w drugiej wojnie światowej”. Potrzeba podyktowana była brakiem odpowiednich opracowań, z których młodzież przebywająca za granicą mogłaby skorzystać. I tak ukazał się cykl artykułów drukowanych w „Poradniku Metodycznym” między kwietniem 2000 i marcem 2002 roku. Z czasem narodziła się myśl o wydaniu wszystkich tych artykułów w formie książkowej.

Zanim zacząłem pisać, musiałem określić zadania i cele jakie powinienem osiągnąć. Zdecydowałem, że należy przedstawić zarówno okoliczności, które spowodowały wojnę, jak i skutki tej wojny w stosunku do Polski i do innych krajów. Wobec tego zdecydowałem zacząć od dojścia Hitlera do władzy w 1933 roku i zakończyć na wyborach w PRL w styczniu 1947 roku. Sądziłem również, że należy omówić nie tylko sprawy polityczne i wojskowe, ale też kościelne, kulturalne i narodowościowe. Szczególnie chciałem zwrócić uwagę na zmiany, jakim uległa polskość na skutek katastrofy, jaka dotknęła Polaków podczas ostatniej wojny.

W wyniku tej wojny Polska została odcięta od świata zachodniego i przez następne pół wieku pozostała w izolacji. Dlatego uważałem, iż należy podkreślić, że w okresie drugiej wojny światowej sprawy polskie były ściśle związane ze sprawami świata zachodniego.

fragm. Wprowadzenia

 

Dramatyczną sytuację Polski w okresie drugiej wojny światowej można określić symbolami: Oświęcim, Katyń, Powstanie Warszawskie. Wyrażają one agresję Niemiec i Sowietów na Polskę oraz tragiczne próby Polaków wydostania się z osaczenia, a w konsekwencji długie lata sowieckiej dominacji i wynikłą z tego mentalność homo sovieticus.

Wartość tej pracy zaznacza się w dążeniu do obiektywnego naświetlenia dramatu polskiej sytuacji, polegającego na tym, że pomimo ogromnych strat wojennych i zwycięstw oddziałów polskich po stronie alianckiej, sprawa Polski niedpodległej została zaprzepaszczona, bo taka była wola najsilniejszych w końcowej fazie wojny: Sowietów, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

 

Spis treści

 

Terminologia wojskowa

Wprowadzenie

 

Część I

1.Wypadki prowadzące do wojny. Kampania wrześniowa 1939 r.

1.1. Sytuacja po latach 1930-ych

1.2. Wypadki po dojściu Hitlera do władzy

1.3. Gwarancje brytyjskie

1.4. Negocjacje w Moskwie

1.5. Metody walki

1.6. Polski plan działania

1.7. Atak niemiecki

1.8. Atak sowiecki

1.9. „Mniejszości narodowe”

1.10. Enigma

Załączniki:

A. Osoby i funkcje

B. Kalendarium

C. Mapka. Sytuacja w Polsce 17 września 1939 r.

 

Część II

2. Wrzesień 1939 r. – czerwiec 1941 r.

2.1. Bezpośrednie skutki września 1939 r.

2.2. We Francji

2.3. Okupacja niemiecka

2.4. Okupacja sowiecka

2.5. Upadek Francji

2.6. W Wielkiej Brytanii

Załączniki:

A. Bibliografia

B. Kalendarium

C. Słownictwo

D. Mapki:

1. Polska pod okupacją sowiecką i niemiecką 1939-1941

2. Ludność polska deportowana z poszczególnych dzielnic w okresie 1939-1941

 

Część III

3. Próba współpracy z Sowietami (lipiec 1941 – kwiecień 1943)

3.1. Układ Sikorski-Majski

3.2. Wizytacja Sikorskiego

3.3. Pierwsza ewakuacja

3.4. Po wyjeździe wojska

Załączniki:

A. Bibliografia

B. Kalendarium

C. Słownictwo

D. Szkic – obywatele polscy w Sowietach (zestawienie, listopad 1998 r.)

E. Mapki:

1. Rozmieszczenie obywateli polskich w maju 1942 r. oraz ewakuacja rodzin w marcu i sierpniu 1942 r.

2. Rozmieszczenie Armii Polskiej w ZSRR

 

Część IV

4. Zerwanie stosunków z Sowietami. Rozkaz do Powstania Warszawskiego (kwiecień 1943 – lipiec 1944)

4.1. W kraju

4.2. Śmierć Sikorskiego

4.3. Lądowanie we Francji i Teheran

4.4. Po stronie sowieckiej

4.5. Po stronie zachodniej

4.5.1. Armia Lądowa

4.5.2. Lotnictwo

4.5.3. Marynarka Wojenna

4.5.4. Marynarka Handlowa

4.5.5. Sprawy wywiadowcze

4.6. Zasadniczy problem polityczny

4.7. Jak spotkać Sowiety?

Załączniki:

A. Bibliografia

B. Kalendarium

C. Skróty

 

Część V

5. Powstanie Warszawskie. Kapitulacja Niemiec (lipiec 1994 – maj 1945)

5.1. Cele i plan „walki o Warszawę”

5.2. Reakcja Sowietów i Zachodu

5.3. Pertraktacje z Niemcami i ich następstwa

5.4. Po powstaniu

5.5. Zimowa ofensywa sowiecka

5.6. Kto wygrał wojnę?

5.7. Straty wojskowe

5.8. Element ludzki

Załączniki:

A. Bibliografia

B. Kalendarium

C. Słownictwo

 

Część VI

6. Sytuacja powojenna (maj 1945 – styczeń 1947)

6.1. Początki PRL

6.2. Sowiecka koncepcja Polski

6.3. Polscy Żydzi

6.4. Nastawienie narodu i Kościoła

6.5. Inna kultura

6.6. Polskie sprawy na Zachodzie

6.7. Emigracja

Załączniki:

A. Bibliografia

B. Kalendarium

C. Słownictwo i skróty

D. Szkic. From Poland to UK

 

Indeks

więcej o książce
zwiń