Widziane z Ameryki. Szkice historyczne i literackie
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2009
  • Objętość: 540 s., 3 s. il. kolor., 2 rys., 2 mapy
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-375-3

Projekt okładki: Agata Pieńkowska

 

Książka wydana dla upamiętnienia 50 lat pracy Autora na amerykańskich uniwersytetach 1959-2009: University of California (Berkeley), University of Michigan, University of Colorado, University of Kansas, Ohio State University

 

Książka gromadzi pięćdziesiąt szkiców, stanowiących część dorobku naukowego i publicystycznego Jerzego R. Krzyżanowskiego, ogłaszanego w ciągu pół wieku pracy na amerykańskich uniwersytetach. Zbiór tworzą dwie części: Szkice historyczne i Szkice literackie. Szkice zebrane w części I mają charakter autobiograficzny, są wspomnieniem wydarzeń historycznych, zwłaszcza pewnych fragmentów dziejów AK, której żołnierzem był Autor w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Szkice literackie rozpoczyna cykl prac poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi, będących hołdem złożonym pamięci Ojca, prof. Juliana Krzyżanowskiego (1892-1967). Innym, obszerniejszym zbiorem prac jest sześć szkiców o pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego, zwłaszcza o jego powieściach i opowiadaniach z tzw. cyklu podolskiego. Trzy szkice Autor poświęcił W.S. Kuniczakowi, polskiemu pisarzowi publikującemu w języku angielskim, dotykającego w swoich powieściach spraw polskich. Większość prac zebranych w tomie szkiców była publikowana w języku polskim w periodykach emigracyjnych i w pracach zbiorowych.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I: Szkice historyczne

Teatr AK w Sowietach

Ostatni etap: Stalinogorsk

Niezłomny mjr Kawecki

„Russkij dymok i anglijskij dymok”...

Ucieczka z sowieckiego Griazowca

Alfred Paczkowski „Wania”

Kąkolewnica – podlaski Katyń

Powrót „Zapory”

Magnes diaspory

To nie sztuka zrobić KUK-a

Jak robiliśmy Encyklopedię

O bohaterze nie tylko literackim

Dziennikarstwo i polityka: Melchior Wańkowicz i Jerzy Giedroyć

Wspomnienie o przyjacielu [Wojciechu Rostafińskim]

 

Część II: Szkice literackie

Znaczenie „Listów z podróży do Ameryki”

Na kalifornijskim szlaku Sienkiewicza

Sienkiewicz w Wyoming, czyli „trick or trip”

Amerykańska recepcja Trylogii

Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem

Amerykańska recepcja „Krzyżaków”

Jak Pan Zagłoba brzmi po angielsku

O „kawalerskich dowcipach” Sienkiewicza

Dwie powieści o antycznym świecie – „Ben Hur” i „Quo vadis”

Amerykańskie pogłosy „Chłopów” Reymonta

Jasnogórska pielgrzymka Reymonta

Kresy w powieści powojennej

Kreowany świat Kresów Włodzimierza Odojewskiego

Motywy religijne w twórczości Włodzimierza Odojewskiego

Czas w powieści Włodzimierza Odojewskiego

Włodzimierz Odojewski a źródła

Podróż z Oksaną

Włodzimierz Odojewski po pięćdziesięciu latach

Beaty Obertyńskiej dom niewoli

Ostatni żart Witkiewicza

Mistrzyni literackiej miniatury

Kanadyjscy krytycy o Rafale Malczewskim

Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka „The Thousand Hour Day”

Dwie Katarzyny

Trylogia Wiesława Stanisława Kuniczaka

„Nie trzeba głośno mówić” – powieść historyczna czy polityczna?

Lublin Józefa Łobodowskiego

Trzy trudne powroty

Złote półwiecze polonistyki w USA

Zjazd Renesansowy w Indianie

Biografia a powieść biograficzna. Na marginesie książki „Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim”

Dwadzieścia pięć lat „Pamiętnika Literackiego”

Refleksje nad „Słownikiem współczesnych pisarzy polskich”

Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy

O potrzebie literatury emigracyjnej

Pochwała latarników

 

Jerzy Roman Krzyżanowski. Pseudonim konspiracyjny: „Szpic”. Kryptonim: jrk – historyk literatury,
krytyk literacki, autor powieści i opowiadań. Bibliografia (oprac. Beata Dorosz)

 

Summary

Nota biograficzna

Indeks nazwisk

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej